Archivo del blog

sábado, 27 de noviembre de 2010

FAMÍLIA ACANTÀCIES

Acanthus mollis
Planta policàrpica caduca rizomatosa originaria del Sur d'Europa y Àfrica del Nord de fins a 1 m d'alçada. Popularment coneguda com acanto. Históricament van ser esculpits als capitels de la Grècia clàsica. Fulles: simples, en roseta, grans de 35-50 cm de longitud. Floració abundant i duradora, espectacular. Flors blanques i bràctees porpra sobre tiges rígides a la primavera tardana o estiu primerenc. Espigues aptes per a rams secs. Els seus fruits exploten per disseminar-se. S'empra en jardins, com a planta seca i en test per a la decoració de patis. Queda bé juntament amb falgueres de fulla gran i bambú. Luz: li agrada l'ombra o semiombra. Creix en sotaboscos.Creix millor en ambient humit. Situació protegida del vent. Tolera ambients marins. Sòl profund, com a mínim 40 cm de sòl solt i permeable. Prefereix sòls humits i frescs. No floreix en sòls pobres. Plantar deixant 60 cm entre els exemplars. Necessita molt espai.


Justicia adhatoda
Arbust perennifolio originari de la India amb tiges alçades o ascendents. Fulles lanceolades de color verd clar d'uns 20 cm de llarg. Fulles oposades, ovado-el·líptiques o lanceolades, nervadura prominent. Inflorescència en raims terminals de color blanc, bilabiades i amb una agradable olor. Fruits: és de tipus càpsula però té poca significació. Usos i aplicacions: exemplars aïllats i formació de massissos combinats amb altres plantes. Exposició assolellada en llocs protegits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario